چهارمین جایزه پژوهش

درباره جایزه پژوهش سال سینمای ایران

باسمه تعالی

درباره جایزه پژوهش سال سینمای ایران

این جایزه، در سال 1395 با هدف تقویت ارتباط سینمای ایران با پژوهش، توسط معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی پایه گذاری شد:

1-  نخستین دوره (1396): در آن دوره، جمع ­آوری و ارزیابی آثار پژوهشی سینمایی شش سال گذشته  برنامه ریزی شده بود که 110 اثر (مشتمل بر 52 مقاله، 36 پایان­ نامه، و 24 پژوهش مستقل) به مرحله داوری رسیدند و در نهایت 33 عنوان به مرحله ارزیابی نهایی وارد شدند.

2-   دومین دوره (1397): در آن دوره، 91 اثر پژوهشی (مشتمل بر 34 مقاله، 34 پایان­ نامه، 19 پژوهش مستقل و 4 اثر متفرقه) به دبیرخانه رسید. در هیات انتخاب کلیه آثار وارده بررسی و در نهایت 33 عنوان به مرحله ارزیابی و داوری وارد شدند.

 

3-   سومین دوره (1398): در آن دوره، 95 اثر پژوهشی (مشتمل بر 21 مقاله، 53 پایان­ نامه، 13 پژوهش مستقل) به دبیرخانه رسید، که در هیات انتخاب کلیه آثار وارده بررسی و در نهایت 50 عنوان به مرحله ارزیابی و داوری وارد شدند.

4-  چهارمین دوره (1399): این دوره با اهداف ذیل در آبان ماه 1399 شروع به کار نمود:

-           ارتقای رویداد از سطح ملی به بین ­المللی برای گام نهادن در مسیری که با استمرارش، سینمای ایران در محافل  علمی و پژوهشی دنیا، محل بحث و گفتگو باشد؛

-           تغییر جهت به سمت «تالیف» آثار پژوهشی به جایِ «گردآوری» پژوهش ­های انجام شده؛

-         توسعه ارتباطات میان رشته ­ای (تئاتر، ادبیات، معماری و شهرسازی، جامعه شناسی، اقتصاد، فناوری اطلاعات و...)

-         تولید محتوای تصویری از متخصصان و اندیشمندان ایرانی و خارجی در مورد رابطه سینما و پژوهش